Hiển thị
  07/02/2018

Rừng phòng hộ đầu nguồn phòng chống lũ lụt và góp phần ứng phó biến đổi khí hậu

Xây dựng hệ thống rừng phòng hộ ở Việt Nam đã có hệ thống văn bản chủ trương chính sách, kỹ thuật, từng thời gian có bổ sung sửa đổi nhưng còn nhiều vấn đề cần được cập nhật

  07/02/2018

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Nông thôn Việt Nam ở mỗi vùng miền có những đặc trưng khác nhau về điều kiện tự nhiên nên sự phát triển kinh tế xã hội cũng có nhiều đặc trưng và định hướng khác nhau, khoảng 70% dân số cả nước tập chung sinh sống

  07/02/2018

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Trong những năm qua, nền kinh tế của cả nước đã có những bước phát triển hết sức quan trọng, cùng với sự gia tăng dân số và thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng lên, thì kèm theo đó là các sức ép lên tài nguyên thiên và môi trường cũng ngày một gia

  07/02/2018

HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN BỀN VỮNG

Sản xuất nông nghiệp là một hoạt động tổng thể và toàn diện của con người. Vì vậy, cần thiết phải đặt cây trồng, vật nuôi là các đối tượng chính của nông nghiệp trong mối quan hệ giữa chúng với môi trường và giữa chúng với nhau

  07/02/2018

HỢP TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc được thiết lập chính thức từ năm 1992. Trong 23 năm qua hợp tác giữa hai nước đã không ngừng phát triển và trở thành một hình mẫu thành công trong nhiều lĩnh vực

  07/02/2018

NITRAT TRONG RAU, CỦ

Nitrat là một ion dinh dưỡng chứa nitơ rất cần thiết cho cây trồng, nhưng không có ý nghĩa với con người. Đối với rau củ quả lại thường hấp thu và tích luỹ nitrat trong cơ thể. Rau quả là thực phẩm giàu vitamin

  07/02/2018

VỀ VỚI ĐỒNG RUỘNG

Viện Nghiên cứu Môi trường Nông nghiệp Nông thôn được tạo lập bởi các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực Môi trường và Nông nghiệp Nông thôn. Là một tổ chức hoạt động khoa học công nghệ phi lợi nhuận, cùng đồng lòng đem n