TÌM ĐỐI TÁC SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NGÔ SINH KHỐI

  26/11/2020

~~CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020
  Kính gửi: Các bạn quan tâm đến sản xuất Nông nghiệp
Viện nghiên cứu môi trường nông nghiệp nông thôn (The Institute of Environmental Research for Agriculture Countryside)
Địa chỉ: Số 35, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận hoạt động KHCN số: B-21/2014/ĐK-KH&CN
Tel: (024) 320 10695
Email: vienmoitruong5014@gmail.com 
Website: www.vienmoitruong5014.org.vn
Có nhu cầu cần tim đối tác (doanh nghiệp) để xây dựng chuỗi giá trị nông sản như sau:
1. Phía bên Viện
a. Lo thị trường thu mua ngô sinh khối với các tiêu chí sau:
 Sản lượng mua bình quân 150 tấn /ngày
 Giống ngô: do hai bên mua và bán thỏa thuận
 Chất lượng: tươi, sạch, không sâu bệnh, không ô nhiễm hóa chất, thu hoạch đúng kỳ.
 Giá 1000 đồng/kg tại nơi sản xuất
 Thanh toán: được quy định trong hợp đồng kinh tế mua – bán
b. Lập phương án xây dựng vùng sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, tư vấn chọn giống, tư vấn lên kế hoạch thời vụ và các thông tin khác liên quan đến cây ngô.
c. Ghép nối giữa người mua ngô sinh khối và người sản xuất, tham gia soạn thảo hợp đồng mua bán ngô sinh khối giữa bên mua và bên sản xuất đảm bảo bình đẳng, đúng pháp luật đảm bảo quyền lợi hài hòa của hai bên.
d. Đồng hành, tham gia giám sát thực hiện hợp đồng từ đầu đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng giữa bên mua và bên sản xuất ngô sinh khối.
e. Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật với bên sản xuất ngô sinh khối.
2. Bên sản xuất
a. Lo đủ đất sản xuất, lao động, dụng cụ lao động, giống và một số vật tư kĩ thuật
b. Báo cáo với chính quyền địa phương kế hoạch, chủ trương sản xuất ngô sinh khối theo chuỗi giá trị hàng hóa trong nội dung này.
c. Tổ chức sản xuất, thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng mua - bán ngô sinh khối với đối tác.
3. Bên mua ngô sinh khối
a. Thu mua ngô sinh khối đúng hạn, đúng số lượng theo điều khoản trong hợp đồng.
b. Thanh toán đúng hợp đồng mua – bán.
c. Cung cấp phân bón hữu cơ để trồng ngô sinh khối với chất lượng tốt nhất, giá trị hợp lý nhất và đủ số lượng theo hợp đồng
Các nội dung khác sẽ trao đổi sau khi bên sản xuất ngô sinh khối nắm được nội dung công văn này
Trân trọng!
 KT VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 


Phùng Văn Tính

 

Tin tức mới