Thông Báo

  24/11/2016

       Hiện nay Viện nghiên cứu môi trường Nông nghiệp Nông thôn (IEAC) đang hợp tác với đối tác nước ngoài để đầu tư xây dựng dự án sản xuất Enzim (PIF one - Q) dùng trong chăn nuôi gia súc- gia cầm tại Việt Nam

        Các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc- gia cầm quan tâm đến dự án này xin liên hệ IEAC theo các thông tin trong Website: vienmoitruong5014.org.vn hoặc số điện thoại: 0966 590 447

Bình luận

Tin tức mới