GIỚI THIỆU

  24/10/2016

VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN:

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phùng Văn Tính

Vào cuối năm 2013, bức xúc trước thực trạng môi trường hệ sinh thái đang bị ô nhiễm nghiêm trọng đe dọa từng ngày đến sự sống còn của sinh quyển, trong đó ô nhiễm môi trường trong nông nghiệp nông thôn ở nhiều mức độ khác nhau, từ nhiều nguyên nhân khác nhau đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống hàng triệu người, mà trực tiếp là người nông dân. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp còn làm gia tăng quá trình phát thải khí nhà kính (20% phát thải khí nhà kính từ sản xuất nông nghiệp). Từ thực tế đó, với tình cảm, trách nhiệm và kinh nghiệm chuyên môn, các nhà khoa học, các nhà quản lý, những người có tinh thần bảo vệ môi trường có ý tưởng hình thành một tổ chức khoa học công nghệ, để đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường.

Đầu năm 2014, từ một vài Nhà khoa học sau đã tập hợp được 9 người, trong đó có 2 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 3 kỹ sư và 2 cử nhân làm các thủ tục hồ sơ để thành lập Viện. Ngày 12/05/2014 Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam đã ra quyết định thành lập Viện nghiên cứu môi trường Nông nghiệp Nông thôn tại quyết định số 148/QĐ-HMTg, ngày 18/06/2014, Hội đồng khoa học thành phố Hà Nội đã thẩm định và đồng ý cấp giấy đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ cho Viện. Tên Viện: Viện nghiên cứu môi trường Nông nghiệp Nông thôn – The Institute of Environmental Reasearch for Agriculture Countryside (IEAC).

Sau đó, nhân lực của Viện ngày càng được bổ sung và có 19 người, trong đó có: 4 PGS, TS; 5 tiến sĩ; 3 thạc sĩ; 5 kỹ sư và 2 cử nhân. Bộ máy của Viện có: Hội đồng quản lý, Ban điều hành chuyên môn – ban này có 6 bộ phận chuyên môn trực thuộc; Viện có Hội đồng cố vấn, Hội đồng khoa học giúp Viện về chiến lược phát triển, quản lý, các hoạt động chuyên môn. Viện có một chi nhánh tại TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Với chức năng, nhiệm vụ chính của Viện là nghiên cứu khoa học, công nghệ môi trường nông nghiệp, nông thôn các lĩnh vực:

+ Chống tình trạng thoái hóa đất, sử dụng đất hiệu quả và bền vững tài nguyên đất.

+  Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước.

+ Bảo vệ và phát triển rừng.

+ Bảo tồn đa dạng sinh học.

+ Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản.

+ Bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển.

+ Giảm chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải nguy hại.

+ Giảm nhẹ, hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, phòng và chống thiên tai.

+ Dịch vụ khoa học công nghệ: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo; tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học; thông tin khoa học công nghệ; hợp tác trong nước và quốc tế về môi trường nông nghiệp nông thôn.

Gần một năm hoạt động, với đặc điểm cơ chế tự chủ về kinh tế, hoạt động phi lợi nhuận, mới thành lập còn thiếu kinh nghiệm trong tổ chức, điều hành, nguồn thu tài chính bổ sung cho ngân quỹ không đáng kể, số nhân sự trẻ mới ra trường còn nhiều bỡ ngỡ, lúng túng trong công tác, việc làm còn ít. Nhưng với tinh thần vượt khó, đoàn kết, quyết tâm và sáng tạo của tập thể cán bộ nhân viên của Viện, đặc biệt các GS, PGS, TS rất tâm huyết với Viện, vì vậy bước đầu Viện đã xác lập được các dự án vừa ngắn, vừa dài hạn:

+ Xử lý thực bì bằng chế phẩm vi sinh, chế tạo thiết bị phun thuốc trừ sâu, phân bón vi sinh cho cây có độ cao trên 25m.

+ Ứng dụng chế phẩm vi sinh để xử lý môi trường trong nông nghiệp nông thôn, xây dựng mô hình nuôi tôm theo công nghệ Bioflocs.

+ Hợp tác xây dựng nhà máy nước sạch Hoàng Mai.

+ Xây dựng Trung tâm giáo dục truyền thông tài nguyên rừng và môi trường…

Trong hoạt động hợp tác Quốc tế, bước đầu Viện có mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác Hàn Quốc và đã ký được hai văn kiện hợp tác (MOU) với bạn.

Nhìn lại một năm Viện chưa làm được nhiều, còn nhiều mặt hạn chế. Nhưng với sự giúp đỡ, hợp tác của các Bộ, ban, ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài

nước, với sự nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ nhân viên mà nòng cốt là các nhà khoa học giàu kinh nghiệm, Viện nghiên cứu môi trường Nông nghiệp Nông thôn sẽ vượt qua mọi khó khăn, vươn lên thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước cho phép, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững.

 

 

 

 

Bình luận