DỊCH VỤ TƯ VẤN TƯỚI CÔNG NGHỆ CAO

  09/10/2021

Thông báo

DỊCH VỤ TƯ VẤN TƯỚI CÔNG NGHỆ CAO

Viện Nghiên cứu Môi trường nông nghiệp và nông thôn (IEAE) thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực “Tưới công nghệ cao” (Tưới CNC) cho cây trồng nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp đô thị, cảnh quan môi trường và lâm nghiệp;

  1. Nội dung hoạt động:
  • Lập các văn bản dự án về lắp đặt Hệ thống tưới (HTT);
  • Thiết kế, lập dự toán kinh tế kỹ thuât HTT;
  • Tư vấn cung cấp vật tự, lắp đặt HTT;
  • Kiểm nghiệm, đánh giá các tài liệu thiết kế, dự toán HTT trước khi thi công;
  • Kiểm nghiệm, đánh giá HTT sau khi lắp đặt;
  • Đào tạo, hường dẫn kỹ thuật thiết kế, lắp đặt và vận hành HTT.

 

    2. Đối tượng và phương thức phục vụ

 Đối tượng phục vụ gồm các tổ chức thuộc quản lý nhà nước, tập thể hoặc cá nhân có nhu cầu;

 

    3. Đơn vị thực hiện:

Các công việc nêu trên được thực hiện bời: Trung tâm Công nghệ Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên nước (CWPT)

Trung tâm là một đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Môi trường nông nghiệp và nông thôn, có đội ngũ các cán bộ khoa học công nghệ có trình độ tiến sĩ, kỹ sư ... hoạt động hàng chục năm trong lĩnh vực cơ khí hóa nông lâm nghiệp và tưới công nghệ cao.

 

    4. Địa chỉ giao dịch:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và ký hợp đồng với :

Viện Nghiên cứu Môi trường nông nghiệp và nông thôn

Số 35, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Email: vienmoitruong5014@gmail.com  _   Website: vienmoitruong5014.org.vn

Điện thoại: (024) 3201.06.95 / 093.458.80.53 (Ô. Phùng V. Tính, Chủ tịch HĐQL)

 

Quý vị có thể trao đổi trực tiếp để biết thêm thông tin tại:

Trung tâm Công nghệ Sử dụng và Bảo vệ tài nguyên nước

127 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 09789.64447 (TS. Nguyễn Can, Giám đốc TT)

Email: ttcnnuoc@gmail.com

  

Với mục tiêu vì một nền Nông nghiệp sạch, rất mong được phục vụ .

 

Ngày 10 tháng 10 năm 2021